Επισκευές Παλαιών Χαλιών

Ολα τα ανατολίτικα παλαιά χαλιά κατασκευάστηκαν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν και όχι σαν αντικείμενα συλλογής. Και χρησιμοποιήθηκαν, όχι στις συνθήκες ενός σύγχρονου διαμερίσματος ή γραφείου. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι έχουν υποστεί φθορές από τη χρήση ή τις κακές συνθήκες αποθήκευσης, τέτοιες που μειώνουν την αξία τους και την αισθητική τους. Πολλές φορές συμβαίνει να φέρουν και παλαιότερες όχι απαραίτητα επιδέξιες επισκευές. Πιθανόν να έχουν τρύπες, σκισίματα, αποχρωματισμούς ή στρεβλώσεις στο σχήμα τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τα επισκευάσουμε, ώστε να τα επαναφέρουμε στην αρχική τους κατάσταση και να τους παρατείνουμε τη ζωή.

Επισκευές Χαλιών – Μοκετών

Η Εταιρεία Μας Προσφέρει

Αναπαραγωγή Βίντεο