Ασφαλής Φύλαξη Χαλιών

Η φύλαξη των χαλιών σας γίνεται σε προστατευμένο χώρο, αποστειρωμένο από το σκόρο και ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Κάθε χαλί τοποθετείται σε ειδικά ράφια.
Η ταξινόμηση των χαλιών στα ράφια γίνεται με βάση το βάρος και την ευαισθησία τους, έτσι ώστε να διατηρούν τη φόρμα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φύλαξης τους.

Μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και συστήματος ιχνηλάτησης (barcode) έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση, τις διαστάσεις των χαλιών και διάφορες άλλες πληροφορίες.

Ο χώρος φύλαξης προστατεύται ηλεκτρονικά μέσω κλειστού κυκλώματος ασφαλείας 24ώρες το 24ώρο, καθώς φυλάσσεται και από εταιρεία SECURITY.  

Αναπαραγωγή Βίντεο